İspanya Ticari Vize

Seyahatinizin sebebi ticari ise (toplantı, iş görüşmesi, fuar...) ticari/iş vizesine başvurmalısınız. Schengen ticari/iş vizesi başvurularınızda sizi davet eden firmadan davetiyeniz olmalıdır. Türkiye’de bulunan firmanın antetli kağıda yazdığı dilekçe geçerli değildir. Ticari vize başvurularında İspanya’da faaliyet gösteren firma tarafından gönderilen davetiye belgesinin ibraz edilmelidir. Firmanın faaliyet alanı İspanya değilse ticari etkinlik İspanya’da gerçekleştirilecekse başvuru sahibinin şahsi banka dökümünü sunması gerekmektedir.

İspanya Ticari Vizesi İçin Gerekli Evraklar

Başvuru sahipleri, aşağıda belirtilen belgelerden kendi iş durumuna uygun olanları eksiksiz olarak ibraz etmelidir. Belgeler başvurudan önceki son 3 ay içerisinde temin edilmiş olmalıdır. Banka hesap dökümü başvurudan önceki 1 hafta içinde temin edilmelidir.

İspanya Vize Başvuru Formu

İspanya Schengen vize başvuru formları (İspanya vizesine özgü olarak) el ile doldurulmalıdır. Dijital ortamda doldurulan vize başvuru formları kabul edilmemektedir.Eksiksiz olarak doldurulmuş ve imzalanmış İspanya Schengen vize başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.

Davetiye

Ticari seyahatlerde ibraz edilecek davetiye, sponsor veya konaklamaya ilişkin bilgileri içermeli, İspanya ulusal mevzuata uygun olarak hazırlanmalıdır. İspanya ticari seyahatlerinizde ibraz edilecek davetiyeye dair detaylı bilgileri Schengen departmanı yetkilimizden alabilirsiniz.

Biyometrik Fotoğraf

Son 6 ay içinde çekilmiş, 35 mmx 45 mm ölçülerinde, arka beyaz fonlu, 2 adet biyometrik fotoğraf

Pasaport

Son 10 yıl içerisinde çıkarılmış ve başvuru sahibinin seyahat sonlanma tarihinden itibaren en az 3 ay geçerliliği bulunan pasaportun en az 2 adet boş vize sayfası bulunmalıdır. Pasaportun aslına ek olarak işlenmiş sayfaların fotokopisi eklenmelidir. Varsa önceki pasaport ve daha önce alınmış (son 3 yıl içinde) Schengen, ABD, Birleşik Krallık, Kanada,  Avustralya vizeleri fotokopisi sunulmalıdır.

Tapu ve araba ruhsatı fotokopisi (varsa)

Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği

Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği anne, baba, eş, çocuk bilgilerini eksiksiz olarak içermelidir.

İkametgah

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Nüfus cüzdanının arkalı-önlü fotokopisi sunulmalıdır.

Vize Başvuru Dilekçesi

İspanya Büyükelçiliğine hitaben, İngilizce ya da İspanyolca yazılmış, seyahat amacını belirten imzalı dilekçe

Uçak ve Seyahat Rezervasyon Belgeleri

Uçak ve seyahat rezervasyon belgeleri ya da öngörülen ulaşım aracına ilişkin destekleyici belgeler. Ulaşım rezervasyonları dilekçede ve vize başvuru formunda beyan edilen tarihlerle tutarlı olacak şekilde temin edilmelidir. Seyahat süresince diğer Schengen ülkelerine de seyahat edilecek tüm seyahat duraklarını kapsayacak ulaşım ve konaklama rezervasyon dokümanları sunulmalıdır. Satın alınmış uçak bileti veya otel rezervasyon belgeniz yoksa otel ve uçak rezervasyonlarınızı sizin adınıza yapmaktayız.

Seyahat masraflarının nasıl karşılanacağını gösterir belgeler:

Banka Hesap Dökümü

Son üç aylık hesap hareketlerini gösterir banka hesap dökümü, bankadan temin edilmeli, ıslak imzalı ve kaşeli olmalı ve banka imza sirküleri ile birlikte ibraz edilmelidir. 15 güne kadar ticari seyahatleriniz için hesabınızda en az 5.000 TL bakiye bulunmasını tavsiye ederiz.  

Maaş Bordrosu

Son 3 aylık maaş bordrosu ibraz edilmelidir.

>Çalışanlar için

Aşağıda belirtilen mesleksel evrakları yukarıdaki standart evraklara ek olarak ibraz edilmelidir.

İş yeri izin dilekçesi (işveren mektubu)

İş yeri izin dilekçesi iş yerinin antetli kağıdına, iş yeri yetkilisi tarafından, İspanya Konsolosluğuna hitaben yazılmalı. Çalışanın ticari seyahat boyunca iş yerinde izinli olduğu tarihler belirtilmelidir. Dilekçe kaşeli ve ıslak imzalı olarak ibraz edilmelidir.

Çalışanlar için aşağıda sunulan belgelerin asıllarıyla birlikte fotokopileri de sunulmalıdır.

SGK (sosyal güvenlik) işe giriş bildirgesi

SGK "hizmet dökümü" (son 3 aylık)

Şirketin ticaret odasındaki kaydı

Ticaret sicil gazetesinin kopyası

Vergi levhası

Şirket Sahipleri için;

Şirketin ticaret odasındaki kaydı

Ticaret sicil gazetesinin kopyası

Vergi levhası

Seyahat sağlık sigortası

Tüm seyahatin süresini kapsayan özel sağlık sigortası fotokopisi. Sigorta en az 7 günlük olmalıdır.

>Çiftçiler için;

Çiftçi Belgesi

Çiftçi bağlı olduğu ziraat odası tarafından verilmiş çiftçi belgesini ibraz etmelidir.

>Emekliler için;

Emekli kartı fotokopisi

Emekliler için emekli kartı fotokopisi

Banka hesap cüzdanı/hesap dökümü

Banka hesap cüzdanının fotokopisi, bankadan imzalı ve kaşeli, son 3 aylık hesap hareketlerini içeren hesap dökümü olmalıdır. Banka hesap dökümü başvurudan önceki 1 hafta içinde alınmış olmalıdır.

>Sponsor referansıyla yapılacak başvurularda;

İspanya’ya yapacağınız seyahat masraflarınız birinci dereceden akrabanız tarafından karşılanacaksa, masrafları karşılayacağının teminatını veren kişinin dilekçesi, iş evrakları ve banka hesap dökümü sunulmalıdır. Banka hesap dökümü son 1 hafta içinde alınmış olmalı, son 3 aylık hareketleri içermeli ve orijinal belge ibraz edilmelidir.  

Öğrencilere, ev hanımlarına ve çalışmayan diğer kişilere, birinci dereceden akrabalarının sponsor olması gerekmektedir. Sponsor iş evraklarını eksiksiz olarak ibraz etmelidir. Sponsor başvuru sahibinin masraflarını karşılayacağının teminatını veren dilekçesine ve son 3 aylık hesap dökümüne  ek olarak SGK İşe Giriş Bildirgesi, Son 3 aylık SGK Hizmet dökümü ve son 3 aya ait maaş bordrosu. Şirkete ait Faaliyet Belgesi, Oda Sicil Kaydı, Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküleri, vergi levhası belgelerini sunmalıdır.

>Fuar katılımı için yapılacak başvurularda;

İspanya’ya fuara katılmak için seyahat edenler fuar giriş kartını ve katılıma ilişkin belgelerini ibraz etmelidirler.

>Yabancı vatandaşların yapacağı başvurularda;

Türk vatandaşı olmayan yabancı uyruklu vize başvuru sahiplerinin Türkiye oturum izinlerinin, dönüş tarihinden sonra 3 ay daha geçerliliği bulunması gerekmektedir.  

Rezervasyonlarınızda varsa tüm ara uçuşlar belirtilmelidir. Kalacağınız günlerin tamamını kapsayan otel rezervasyon belgeleri sunulmalıdır.

 

İspanya Ticari Vize Başvurusu

İspanya ticari vize başvurularında bölge sınırlaması bulunmaktadır.  İspanya Büyükelçiliğinin ve İspanya Konsolosluğunun görev alanına giren iller farklıdır. Başvuru sahibi ikamet bölgesine göre konsolosluğa şahsen, randevu alarak başvuru yapabileceği gibi İspanya Schengen vize başvurularını kabul eden seyahat acenteleri aracılığıyla da başvurusunu tamamlayabilir. İspanya Konsolosluğu ülkeye ticari faaliyette bulunmak amacıyla seyahat etmeyi planlayan işverenleri ve çalışanları İspanya ticari vize prosedürüne tabi tutmaktadır. İspanya ticari vize başvurusunda bulunan kişinin seyahatinin mesleksel gerekliliği şirketi tarafından onaylanmış bir mesleki gelişim etkinliğine katılmak, katkı sağlamak isteyenlerin başvurması gereken vize tipidir.

6 aylık süre boyunca 90 günü geçmeyen seyahatler için İspanya’ya giriş, 15 Mart 2006’da Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönetmeliği (EC)’nde belirtilen koşullara tabidir. İspanya ticari vizesinde İspanya’da aktif olarak faaliyet gösteren firmadan davet mektubu temin edilmesi gerekir. İspanya ticari vize başvuruları şahsen veya grup halinde yapılabilir.

Geçerli oturum izni veya başka bir Schengen Bölgesi ülkesinin verdiği uzun süreli vizeden yararlanan yabancı vatandaşlar, 6 aylık bir süre zarfında, diğer Schengen ülkelerinden temin edilmiş bir vizeye sahip olmaları halinde serbest dolaşım hakkına sahip olurlar. Ancak Schengen ülkeleri arasında geçiş yapacaklar, Schengen vizesi kullanım kurallarına dikkat etmelidir. Geçerli bir vizeye sahip olmak, Schengen bölgesine giriş hakkının kesin olarak elde edildiği anlamına gelmemektedir. Ülkeye girişler konusunda nihai karar pasaport kontrol görevlilerine aittir. Schengen vizenizi İspanya’dan almak için en uzun süre konaklayacağınız ülkenin İspanya olması gerekmektedir. İki Schengen ülkesinde aynı sürelerde konaklayacaksanız Schengen alanına ilk giriş yapacağınız ülkenin İspanya olması gerekmektedir.

İspanya ticari vize başvurusunda bulunan kişi, İspanya seyahatinin akabinde diğer Schengen ülkelerini ziyaret edecekse, bu seyahate dair tarih ve seyahat planının içeriğine dair rezervasyon seyahat bilgilerini içerir evrakları da vize başvurusunda sunmalıdır.

Ankara’dan İspanya ticari vize talebinde bulunan kişilerin ikamet belgesini de ibraz etmeleri zorunludur.

İspanya Ticari Vize Başvuru Formu

İspanya ticari Schengen vize başvurularında, vize başvuru formu eksiksiz olarak doldurulmalı, Uyruk, T.C. kimlik numarası, konaklama yer bilgileri belirtilmeli ve başvuru sahibi tarafından şahsen imzalanmalıdır.  İspanya ticari Schengen vize başvurusunda kullanılacak pasaportun 10 yıldan eski olmamasına dikkat edilmelidir. İspanya ticari vize başvurularında kullanılacak pasaportun seyahat dönüş tarihinden sonra en az 3 ay geçerliliği olmasına ve en az 2 adet boş sayfanın bulunmasına dikkat edilmelidir. Gümrük kayırları ve açıklamalar sayfalarında vize kaydı yapılmadığını hatırlatırız. İspanya Ticari vize başvurularında eski pasaport ve güncel pasaportun ibraz edilmesi gerekmektedir.

İspanya Ticari vize başvurularında işverenden temin edilecek vize dilekçesinin de başvuruda ibraz edilmesi gerekmektedir.  İspanya ticari vize müracaatında bulunan kişi şirket sahibi ise, şirketin antetli kağıdına seyahat organizasyon planını, amacını, şirketteki ortaklık pozisyonunu anlatan bir dilekçe hazırlamalıdır.  İspanya ticari seyahat sebebi bir ticari organizasyon veya fuara katılım ise; giriş bileti, giriş kartı de ibraz edilmelidir.

İspanya Ticari vize davetiyesi İspanya Konsolosluğuna hitaben, şahsen, İspanyol şirket yetkilisi tarafından yazılmalıdır. Davetiye antetli kağıda yazılmalıdır ve davetiyede kaşe bulunması gerekmektedir.  İspanya ticari vizesi için İspanya’da konferans, seminer, iş kongresine katılmak için etkinliği düzenleyen firma tarafından gönderilen davet mektubunun başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.

İspanya vizesi işleminde bulunacak kişi çalışan ise bağlı olduğu kurum tarafından başvuru sahibinin görev ve maaş durumunu, seyahat tarihlerini belirtir dilekçe eklenmelidir.

İspanya Ticari vize başvuru sahibinin ziyaret tarihlerine uygun seyahat planını teyit edici rezervasyon bilgileri sunulmalıdır. Gidiş/dönüş uçak rezervasyonu, öngörülen tarihlerde uçuşuna ilişkin bilgiler yazılmalıdır.

Gidiş-dönüş uçak rezervasyonu, seyahat planının tüm detayları eklenmelidir. İspanya Konsolosluğu/Büyükelçiliği öngörülen tarihte yolcunun ülkeye giriş yapıp yapmadığına bir sonraki vize başvurusunda dikkat etmektedir. İspanya Ticari vize başvurusunda bulunan kişinin İspanya seyahat tarihlerini kapsayan sigorta poliçesi, kaşeli olarak imzalanmalıdır. İspanya vize başvurularının değerlendirmesi yalnızca İspanya Büyükelçiliği ve İspanya Konsolosluğuna aittir. 

İspanya Ticari Vize Ücreti

Schengen vize başvurunuzun olumsuz sonuçlandığı takdirde konsolosluk harcı ve hizmet bedeli iade edilmemektedir. Vize başvuru ücretleri, başvurunun işleme alınabilmesi içindir.

Avrupa Birliği vatandaşı eşi iseniz, konsolosluk harcından muaf olmak için, Avrupa Birliği ülkesinden aldığınız evlenme cüzdanınızın orijinali ve fotokopisini ibraz etmeniz gerekmektedir. Türkiye’den alınan evlilik cüzdanları geçerli değildir.

Schengen vize başvurunuzun olumsuz sonuçlandığı takdirde konsolosluk harcı ve hizmet bedeli iade edilmemektedir. Vize başvuru ücretleri, başvurunun işleme alınabilmesi içindir.

Avrupa Birliği vatandaşı eşi iseniz, konsolosluk harcından muaf olmak için, Avrupa Birliği ülkesinden aldığınız evlenme cüzdanınızın orijinali ve fotokopisini ibraz etmeniz gerekmektedir. Türkiye’den alınan evlilik cüzdanları geçerli değildir. 

 

 

devamını oku

Yükleniyor...
Bizi Arayın